Medarbetarskap
Från vision till verklighet

VERKLIGHETEN

En film om att välja personliga förhållningssätt som medarbetare och ledare 


 SKAPANDE LEDARE 

En film som får dig att fundera på hur ledarskap kan användas för din och dina medarbetares framgång